IE2 – Hasznos teljesítmény, vagy veszteség?

A cikk első felét ide kattintva olvashatja el.

3. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK AZ I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSÁBAN

  1. “Névleges minimális hatásfokérték”, η: a teljes mért terheléshez és feszültséghez tartozó hatásfok tűrés nélkül.
  2. “Tűrés”: egy adott villanymotor mért jellemzőjének legnagyobb megengedett eltérése az adattáblán vagy a műszaki dokumentációban megjelölt értéktől.

II. MELLÉKLET

MÉRÉSEK ÉS SZÁMÍTÁSOK

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerrel kell végezni, amely igazodik az általánosan korszerűként elfogadott módszertanhoz, és amely vélhetően kis bizonytalanságú eredményeket szolgáltat, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban leírt módszereket is. Ezeknek a méréseknek és számításoknak valamennyi alábbi műszaki feltételt teljesíteniük kell:

Az “energiafelhasználás hatásfoka” a leadott mechanikai teljesítmény és a felvett elektromos teljesítmény hányadosa.

A villanymotor I. melléklet szerinti hatásfok-kategóriáját a PN mért leadott teljesítmény, az UN mért feszültség és az fN mért frekvencia mellett kell meghatározni.

A leadott mechanikai teljesítmény és a felvett elektromos teljesítmény közötti különbség a villanymotoron belül előálló veszteségekből adódik.

A teljes veszteséget a következő módszerek valamelyikével kell megállapítani:


III. MELLÉKLET

ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS

A 2005/32/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatok elvégzése során a tagállamok hatóságai az e rendelet I. mellékletében előírt követelmények teljesülését a következő eljárással ellenőrzik:

  1. 1. A tagállamok hatóságai egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.
  2. 2. Úgy kell tekinteni, hogy a modell kielégíti e rendelet rendelkezéseit, ha az η névleges motorhatásfokhoz tartozó 1–η veszteségek nem térnek el a 0,75 kW-tól 150 kW-ig terjedő teljesítménytartományban 15 %-nál, a 150 kW-tól 375 kW-ig terjedő teljesítménytartományban 10 %-nál nagyobb mértékben az I. mellékletben meghatározott értékektől.
  3. 3. Ha a 2. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor a piacfelügyeleti hatóság három véletlenszerűen kiválasztott darabot újabb vizsgálatnak vet alá, kivéve akkor, ha a villanymotorból évi öt darabnál kevesebbet gyártanak.
  4. 4. Úgy kell tekinteni, hogy a szóban forgó modell kielégíti e rendelet rendelkezéseit, ha a 3. pont szerinti három vizsgált darabra a névleges motorhatásfokok η átlagához tartozó 1–η veszteségek nem térnek el a 0,75 kW-tól 150 kW-ig terjedő teljesítménytartományban 15 %-nál, a 150 kW-tól 375 kW-ig terjedő teljesítménytartományban 10 %-nál nagyobb mértékben az I. mellékletben meghatározott értékektől.
  5. 5. Ha a 4. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem elégíti ki e rendelet követelményeit.

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzése céljából a tagállamok a II. mellékletben meghatározott eljárást követik, és olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik a általánosan korszerűként elfogadott módszereket, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú szabványokban előírt módszereket is.


IV. MELLÉKLET

INDIKATÍV REFERENCIAÉRTÉKEK A 6. CIKK SZERINT

E rendelet elfogadásának időpontjában a villanymotorok piacán hozzáférhető legjobb technológia az I. mellékletben meghatározott IE3 hatásfok-kategóriának megfelelő villanymotor, illetőleg az I. mellékletben meghatározott IE3 hatásfok-kategóriának megfelelő és frekvenciaváltóval felszerelt villanymotor.

Kérdés ikon Többet szeretne megtudni? Kérdezze munkatársunkat a Kapcsolat linkre kattintva.

Következő ikon Tovább a Villanymotorokhoz

Vissza ikon Vissza a Tudástárba

Ezt a bejegyzést ekkor közölték:péntek, november 16th, 2012itt és ekkor:1:19 du.és besorolásaTanácsok villanymotor választáshoz, Villanymotor tudnivalók, Villanymotorokról. Követheti az összes választ erre a bejegyzésre a RSS 2.0csatornán keresztül. válaszolhat, vagy kövesse a saját oldaláról. You can leave a response, or trackback from your own site.